Uitgerekend Jij

Cover magazine Uitgerekend Jij
Inhoudsopgave Uitgerekend Jij
Spread magazine uitgerekend Jij
Opmaak magazine Uitgerekend Jij

Complete vormgeving en opmaak van het magazine ‘Uitgerekend Jij’. Bedoeld voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen.
Het werd gratis verspreid via vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland.