K_Dekker Bouw & Infra

tender ontwerp bouw Noorderkade
tender ontwerp bouw
tender ontwerp bouw

K_Dekker bouw & infra ondersteun ik bij het vormgeven van hun aanbestedingsdocumenten. Een leuke kaft om het plan is niet langer voldoende. Ook hier ligt de nadruk op onderscheidend vermogen. Zowel in een doordachte aanpak als in de presentatie ervan.

De projecten beslaan een heel scala aan disciplines; van verkeerspleinen tot de bouw van een basisschool of nieuwe brug.

Project ‘De Stroomkade’ was een plan voor het herontwikkelen van de Noorderkade in Alkmaar. Daar waar ooit de befaamde Ringers chocoladefabriek stond. Die geschiedenis stond centraal voor het gebiedsontwerp. En ik nam voor de vormgeving van de documenten oude chocoladewikkels als uitgangspunt. Dit concept werd tot en met de lay-out van de risicoanalyse doorgevoerd.